Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 

Ředitelka školy na základě ustanovení §46, §165 odst.2písm.e) a §183 odst.1 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v souladu se zákonem č. 500/2004Sb., správní řád,

přijímá k základnímu vzdělávání ve škol. roce  2021/2022

v Základní škole a Mateřské škole Orličky žáky s těmito registračními čísly:

1 / 2021

2 /2021

3 / 2021

 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Vyvěšeno:   16.4.2021

Svěšeno:                                        


 

    

 Zápis proběhne  14.4.2021 v ZŠ a MŠ Orličky

               v čase 14,30 hod. - 15,30 hod.

 Vzhledem k současné epidemiologické situaci, kdy nelze

předvídat,  jaká budou platit mimořádná opatření,

doporučujeme do tohoto termínu doručit žádost o přijetí.

Žádosti přijímáme od 1.4.2021 do 14.4.2021 do 15,30 hod.

K žádosti je třeba přiložit kopii rodného listu, která musí

být součastí spisu.

 

Způsob podání žádosti:

- do datové schránky školy

- e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

- poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

- osobním podáním ve škole

 

/ viz - všeobecné informace

       - tiskopisy ke stažení

 

 

 

 

 


 


 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

ZŠ a MŠ Orličky Orličky 190
561 55
465 649 229 zsorlicky@tiscali.cz