Základní škola a Mateřská škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Škola dále pořizuje záznamy ze školních akcí, které publikuje na svém webu, OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

 

Správce:

Základní škola a Mateřská škola Orličky

Orličky 190, 561 55

IČ: 70989222

telefon: 465 649 229

e-mail: zsorlicky@tiscali.cz

web.: www.skolaorlicky.cz

dat. schránka: y6zb3e

 

Zřizovatel:       Obec Orličky

                         Orličky 176, 561 55

                         telefon: 465 649 222

                         e-mail: podatelna@obecorlicky.cz

                         www.obecorlicky.cz

 

Pověřenec pro ochranu OÚ: Eva Siatková, účetní obce

                          sídlo: Obec Orličky, Orličky 176, 561 55

                          e-mail: ucetni@obecorlicky.cz

                          telefon: 724 271 464

                          úřední dny: PO - 15,30 - 18,00 hodin

 
 
 

Kontakt

ZŠ a MŠ Orličky Orličky 190
561 55
465 649 229 zsorlicky@tiscali.cz