Úplata za vzdělávání v MŠ

stanovená od 1.9.2020 do 30.6.2021  podle §123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, školním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění

 

 

  1. Úplata za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ je stanovena na 80,- Kč za kalendářní měsíc v daném školním roce.
  2. Vzdělávání v posledním ročníku MŠ se poskytuje bezúplatně nejvýše na 12 měsíců dle novelizace §123 odst.2. zákona 561/2004 Sb.            
  3. Pokud dítě navštíví MŠ alespoň jeden den příslušného kalendářního měsíce, základní částka úplaty za příslušný kalendářní měsíc se platí v plné výši.
  4. Úplata za kalendářní měsíc je splatná do konce příslušného kalendářního měsíce. V případě, že úplata nebude opakovaně zaplacena včas a v určené výši, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte dle zákona 561/2004Sb, §35odst.1d.
  5. V  měsíci červenci a srpnu je úplata prominuta z důvodu uzavření provozu mateřské školy.

 

 

Vypracoval: Mgr. Iveta Hocková, řed. školy

Účinnost ode dne : 1.9.2020

 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

 

Kontakt

ZŠ a MŠ Orličky Orličky 190
561 55
465 649 229 zsorlicky@tiscali.cz